အဂၤါၿဂဳိဟ္ ေပၚတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးဆင္း ေနခဲ့ဟုဆုိ

Spirit Rover ဟုေခၚေသာ လူမဲ႔ယာဥ္ငယ္ အဂၤါၿဂိဳလ္သို႔ ဆင္းသက္ ေလ႔လာစဥ္က
(သတင္းအေထာက္အကူျပဳ ဓါတ္ပံု - www.spacescan.org )
မားစ္ၿဂိဳဟ္ ေပၚတြင္ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကထိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စီးဆင္း ေနခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရသည့္ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ားကို နာဆာက ရရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ မားစ္ၿဂိဳဟ္တြင္ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို အားေကာင္း လာေစခဲ့သည္။

ေရခဲျမစ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ယူဆရေသာ ျမစ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီဟု မားစ္ၿဂိဳဟ္ ေလ့လာေရး ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၄.၆) ဘီလ်ံခန္႔က ေနအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း၌ အတူစတင္ ေပၚထြန္းလာသည္ဟု ယူဆရေသာ မားစ္ၿဂိဳဟ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁.၂၅) သန္းမွ စတင္ကာ မၾကာျမင့္မီ အခ်ိန္အထိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အာကာသ စခန္းရွိ မားစ္ၿဂိဳဟ္ ေလ့လာေရး အတြက္ တပ္ဆင္ထားေသာ အလြန္ အားေကာင္းသည့္ မွန္ေျပာင္းမ်ား မွတဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ပံုရိပ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ျဖတ္သန္း စီးဆင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္လွမ္း သိရွိလာျခင္းဟု နာဆာက အတည္ျပဳ ေၾကျငာသြားသည္။

Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara