ၿဂဳိလ္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းမည့္ ၿဂဳိလ္တုတလုံးအား နာဆာမွလႊတ္တင္

ကက္ပလာၿဂိဳလ္ရွိရာ မစ္ကီေ၀းနဂါးေငြ႔တန္း သြားေရာက္ေလ႔လာမည္႔ နာဆာၿဂိဳလ္တု


ကက္ပလာဟု အမည္ေပးထားေသာ ကမာၻႏွင့္ဆင္တူသည့္ ၿဂိဳဟ္အား ေထာက္လွမ္း ရွာေဖြေရး ၿဂိဳဟ္တုတခုကုိ နာဆာက မတ္လ (၆)ရက္ေန႔က လႊတ္တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎သည္ မစ္ကီေ၀းလ္ နဂါးေငြ႔တန္း အတြင္း ကမာၻႏွင့္ သေဘာ သဘာ၀ ဆင္တူသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းဟု နာဆာက ေၾကျငာသည္။

ကက္ပလာသည္ (၁၇)ရာစု ဂ်ာမန္ နကၡတ္သိပၸံ ဘာသာရပ္တခုအား အစြဲျပဳ မွည့္ေခၚထားသည့္ အမည္ဟုဆိုသည္။ ေဒၚလာသန္း (၆၀၀) အကုန္အက် ခံခဲ့သည့္ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တု စီမံကိန္းသည္ စၾကာ၀ဠာ ေလ့လာေရး၏ ေျခလွမ္းသစ္တခု ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း နာဆာက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာလိုက္သည္။

ကက္ပလာသည္ ေနအဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းမွ ထုိးထြက္ကာ ဆိုင္နက္စ္ ႏွင့္ လိုင္ရာ ၾကယ္စုမ်ားထိ ၾကယ္ အဖြဲ႔အစည္း (၁၀၀၀၀၀) တို႔ကိုေက်ာ္ကာ အလင္းႏွစ္ (၆၀၀) မွ (၃၀၀၀) ခန္႔အထိ ပ်ံသန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

နာဆာ ၎တို႔သည္ ေနအဖြဲ႔ အစည္းျပင္ပ ၿဂိဳဟ္(၃၀၀) ခန္႔ကို ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူေနႏိုင္သည့္ ကမာၻႏွင့္ ဆင္တူေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ိဳး မေတြ႔ဖူးေသးဘဲ အားလံုးလိုလို ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara