ခ်ာလီ ေတာ္ေတာ္ဆိုး

ဟဲရီ နဲ႔ ခ်ာလီ တို႔ ညီအစ္ကိုလို လူေတြအခ်င္းခ်င္းေနထိုင္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ သိပ္ကိုေကာင္းမယ္။
သူတို႔ကို ၾကည့္ၾကစမ္း။ သူတို႔မွာ ဘာေတြရွိၾကတယ္ဆိုတာ ငါတို႔ကို ၿပသလိုက္တယ္။ ဘာေတြလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ နာၾကင္မႈ၊ သည္းခံခြင့္လြတ္မႈ၊ နားလည္မႈ ၿပီးေတာ့ ခ်စ္ခင္မႈ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara