ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ား ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ ပုိမုိမ်ားလာ

World Wide Web တီထြင္သူ ဆာဘြဲ႔ရ တင္ ဘာနာ လီး

၀ဘ္ဆိုဒ္ တည္ေထာင္သူမ်ား အေနႏွင့္ မိမိဆိုဒ္ အတြင္း ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခံရသည့္ အႏၲရာယ္မွာ တစထက္ တစ ျမင့္တက္ လာေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။

World Wide Web တီထြင္သူ ပညာရွင္ ဆာ တင္ဘာနာ လီးက ထိုလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ သူတပါး အိပ္ခန္းအတြင္း TV ကင္မရာ တပ္ထားသည္ ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ား အေနႏွင့္ အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသလို အဆိုပါ ကိစၥသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ၿပီး Sensitive ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

အင္တာနက္တြင္ Privacy ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ အေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ၿဗိတိန္ ပါလီမန္အေန ႏွင့္ Online Privacy အတြက္ တိက်ေသာ ဥပေဒ တရပ္ ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဆာတင္ဘာနာလီးက တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

နည္းပညာ တိုးတက္လာမႈႏွင့္ အတူ အခ်က္အလက္ ေဖာက္ထြင္းခံရမႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ားလည္း တိုးတက္ လာဖို႔လိုေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ Online Privacy ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနေသာ္လည္း သိသာ ထင္ရွားမႈ မရွိျခင္းမွာ ထိုအေျခအေနကို ကိုယ္တြယ္ရန္ မည္မွ် ခဲယဥ္းေၾကာင္း သက္ေသ ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆို ေထာက္ျပလိုက္သည္

Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara