လာၿပန္ၿပီလား DDoS တိုက္ခိုက္မႈ

www.ashin-mettacara.com ဟာ မတ္လ ၁၁ ရက္နဲ႔ ၁၅ေန႔ေတြမွာ DDoS တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရၿပန္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေၾကာင့္ ဆာဗာပုိင္ရွင္က သက္ဆိုင္သူကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါလုပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ အတိအက်ေၿပာဆိုနိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ လက္ေဆာ့ေနသူေတြလုပ္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ကလိၾကပါခင္ညာ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara