လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ iPhone Application တမ်ိဳး Apple ျဖန္႔ေ၀Apple ကုမၸဏီသည္ iPhone အတြက္ Software Update ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Application တမ်ိဳး ထုတ္ေဝလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာ လိုက္သည္။ ထို Application တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ေနၿပီး Cut & Paste Function ကိုပါ ထည့္ေပး ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ iPhone အသံုးျပဳသူတိုင္း ထို Application ကို ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွ စတင္ၿပီး Free Download ရယူႏိုင္ေၾကာင္း Apple က ေၾကညာသည္။

သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ားအတြင္း Message အတြက္ ပိုမို က်ယ္၀န္းေသာ မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္း၊ Mail မ်ားတြင္ အလွအပ အဆင္ တန္ဆာမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ပါ၀င္ လာမည္ဟု Apple ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ Developer မ်ားအေနႏွင့္ iPhone အသံုးျပဳၿပီး ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ် ႏိုင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။ iPhone မွတဆင့္ Developer မ်ား ဖန္တီးထားသည့္ e-book မ်ား၊ Game မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Application မ်ားစြာကုိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Third-party ၀န္ေဆာင္မႈ တခု ပါရွိလာမည္ဟု Apple က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

iPhone ကို အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ အဆိုပါ Software ကို Free ရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း iPod Touch ကို အသံုးျပဳသူမ်ား ကမူ ထို Software အတြက္ (၉.၉၅) ေဒၚလာ ေပးေခ်ရမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara