ပို႔ၿပီးသား Mail ျပန္ဖ်က္ခ်င္လွ်င္ ရသည္႔ ထူးျခားသည္႔ ဂ်ီေမးလ္


Google သုေတသန Lab မွ G-Mail အသံုးျပဳသူမ်ား ၎တို႔ ပို႔ထားသည့္ Mail မ်ားကို ျပန္ဖ်က္ ပစ္ႏိုင္သည့္ Feature တခုကို ထည့္သြင္း ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Undo Send ဟုအမည္ ေပးထားေသာ အဆိုပါ Feature ေၾကာင့္ အမွားပါေသာ Mail မ်ားကို ျပန္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရလာမည္ဟု Google ကဆိုသည္။ မူလက G-Mail ပို႔ၿပီးေနာက္ ထို Mail မ်ားကို ေပးပို႔သူမ်ား အေနႏွင့္ ျပန္မဖ်က္ပစ္ ႏိုင္ေခ်။
ယခု Feature အရ Mail ပုိ႔ၿပီး (၅)စကၠန္႔မွ် အေတာအတြင္း Undo ျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္သလို ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ၾကာမွ ဖ်က္ပစ္ လိုပါကလည္း Sent Mail ထဲရွိ မိမိပို႔ထားေသာ Mail ကို Undo ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို Feature ကို အသံုးျပဳ လိုပါက G-Mail Account ထဲရွိ Setting တြင္ Undo Send ဆိုေသာ ေနရာေလးအား Enable ကလစ္လုပ္ ေပးရန္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara