အႏွစ္(၂၀)ျပည့္ World Wide Web

WWW creator Time Berners-Lee © Greg White

World Wide Web ၏ သက္တမ္းသည္ အႏွစ္(၂၀) တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ေခ်ၿပီ။ ဆာတင္ ဘာနာလီး စတင္ခဲ့ေသာ World Wide Web ၏ ရာစုႏွစ္(၂)ခု ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

(၁၉၈၉) ခုႏွစ္၊ မတ္လ အတြင္းက ဆာတင္ ဘရိုင္ယန္လီးသည္ CERN မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ဥေရာပ ႏ်ဴကလီးယား သုေတသနအဖြဲ႕၊ အျခားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Academic ပညာေရး Framework တစ္ခု အသြင္ျဖင့္ World Wide Web ကို အသက္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဌာန ၀င္ဒီေဟာကတင္သည္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔၏ အေကာင္းဆံုး အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အမွတ္တရ ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာဆို သြားသည္။

ဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနားတြင္ တင္ ကိုယ္တိုင္လည္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသြားၿပီး Web ေလာက သမိုင္းစဥ္ႏွင့္ အင္တာနက္ နည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ား အတြက္ ေက်နပ္မိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခု သီတင္းပါတ္ အေစာပိုင္းက တင္သည္ အင္တာနက္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားမွာ သူတပါးေနအိမ္ အတြင္း Spy Camera တပ္ထားသကဲ့သို႔ သည္းမခံႏိုင္စရာ Privacy တခုအျဖစ္ ရႈတ္ခ်ၿပီး ၿဗိတိန္ ပါလီမန္ကိုလည္း ထိုအခ်င္းအရာ အတြက္ ဂရုျပဳ ကိုင္တြယ္ရန္ သတိေပး ထားခဲ့ေသးသည္။

Copyright: သတင္းေဆာင္းပါးသည္ လူထုအသံ၏ မူပိုင္ၿဖစ္သည္။ လူထုအသံ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိပဲ တင္ခြင့္မၿပဳ။

Filed Under:

About the Author

Ashin Mettacara