ဒီတစ္ပါတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးဘလာ့ဆု

မဲေတြပိတ္မယ့္အခ်ိန္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးဘေလာ့ဆုကို ေၾကညာမယ့္အခ်ိန္ဟာ ေလယာဥ္ေပၚေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ကလည္း သိပ္ၿပီး မကြာတာမို႔ ၾကိဳတင္ ဆံုၿဖတ္ၿပီး ေၾကညာသြားပါေတာ့မယ္။

ဆံုးၿဖတ္နည္း။ ။

(၁) သံုးသပ္ခ်က္ ။ ။ ရမွတ္ ၅၀ = ( A )
(၂) မဲအေရအတြက္ ။ ။ ရာခုိင္ႏံႈး ၁၀၀ = (A)
(၃) ပို႔စ္တင္ရက္ ။ ။ ရက္အေရအတြက္ ၇ = ( A)
(၄) ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္္ ။ ။ ပို႔စ္အေရအတြက္ ၇ = (A)

Grade:
(၁) ၄၅ ကေန ၅၀= ( A) ၃၀ ကေန ၄၅ ထိ = ( B) = ၁၀ ကေန ၃၀ (C)
၅ ကေန ၁၀ =(D)

(၂) ၇၀ ကေန ၁၀၀= ( A) ၅၅ ကေန ၇၅ ထိ = ( B) = ၃၀ ကေန ၅၅ (C)
၅ ကေန ၃၀ =(D)

(၃) ၄ ကေန ၇ထိ = ( A) ၂ ကေန ၄ ထိ = ( B) = ၁ ကေန ၂= (C)

Zero=(D)
(၄) ၄ ကေန ၇ထိ = ( A) ၂ ကေန ၄ ထိ = ( B) = ၁ ကေန ၂= (C)

Zero=(D)


ရမွတ္အမ်ား ဆံုးရရွိခဲ့ၾကတဲ့ ဘေလာ့ (၃) ခု

ေကသြယ္ ရမွတ္။ ။


(၁) သံုးသပ္ခ်က္ ။ ။ ရမွတ္ ၅၀ = ( A )
(၂) မဲအေရအတြက္ ။ ။ ရာခုိင္ႏံႈး ၁၀ = (D)
(၃) ပို႔စ္တင္ရက္ ။ ။ ရက္အေရအတြက္ ၃ = ( B)
(၄) ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္္ ။ ။ ပို႔စ္အေရအတြက္ ၂ = (B)ေဒါက္တာလဏ္းေဆြ ရမွတ္။ ။

(၁) သံုးသပ္ခ်က္ ။ ။ ရမွတ္ ၅၀ = ( B )
(၂) မဲအေရအတြက္ ။ ။ ရာခုိင္ႏံႈး ၂၂ = (D)
(၃) ပို႔စ္တင္ရက္ ။ ။ ရက္အေရအတြက္ ၇ = ( A)
(၄) ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္္ ။ ။ ပို႔စ္အေရအတြက္ zero = (D)

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ရမွတ္။ ။

(၁) သံုးသပ္ခ်က္ ။ ။ ရမွတ္ ၅၀ = ( A )
(၂) မဲအေရအတြက္ ။ ။ ရာခုိင္ႏံႈး ၃၈ = (C)
(၃) ပို႔စ္တင္ရက္ ။ ။ ရက္အေရအတြက္ zero = ( D)
(၄) ကိုယ္တိုင္ေရး ပိုစ္္ ။ ။ ပို႔စ္အေရအတြက္ zero = (D)A Best Myanmar Blog of the Week Award goes to ေကသြယ္ဒီတစ္ပါတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးဘေလာ့ ဆုရသူ အေနၿဖင့္ ေအာက္ပါကုဒ္မ်ားကို ေကာ္ပီ ယူၾက၍ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။<a href="http://www.ashinmettacara.net/" title="Blog Awards"><img alt="Blog Awards Winner" width="300" src="http://i28.tinypic.com/16htglk.gif"/></a>

Blog Awards Winner

Congratulation to K Thwe!

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara