ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း


ႏုိင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျဖဴးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲနရပတိ သက္ေတာ္ (၆၈) ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၄၉) ၀ါ သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ အာရွေတာ္၀င္ ေဆး႐ုံႀကီး၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားပါေၾကာင္း ၾကားသိရလို႔ လြန္စြာစိတ္ထိခုိက္ရပါတယ္။ ဒါဟာ အစားထုိးမရတဲ့ ဆံုးရံႈးမႈတစ္ရပ္ၿဖစ္လို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားနာပရိသတ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ် အထူးပင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲၿခင္းၿဖစ္ရပါေၾကာင္း ေဖာ္ၿပလုိက္ရပါတယ္။

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara