Buddha FM ၿမန္မာၿပည္ကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီ


Buddha FM Online Radio ကို စတင္မိတ္ဆက္လုိက္ပါၿပီ။ ၿမန္မာနိုင္ငံအပါအ၀င္ မည္သည့္ ေနရာကိုပဲေရာက္ေရာက္ ကြန္နက္ရွင္းရွိမယ္ဆိုရင္ နားေထာင္လို႔ရပါၿပီ။ Buddha FM ရဲ့ ထူးၿခားခ်က္မွာ တရားေတာ္မ်ား၊ ဓမၼပူဇာေတးမ်ားရဲ့ ဗီဒီယိုေတြကိုပါ တစ္ေနရာထဲက ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ Buddha FM ရဲ့ လတ္တေလာ ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ ၾကံဳရင္ ၾကံဳသလုိ တိုက္ရိုက္အြန္လိုင္း တရားပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးၿခင္း၊ တိုက္ရိုက္ ဘာသာေရးအေၿခခံစကား၀ိုင္းမ်ား၊ ၂၄ နာရီပတ္လံုး တရားေတာ္မ်ား၊ ဓမၼပူဇာေတးသီခ်င္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ၿမန္မာ ႏွစ္ဘာသာၿဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ နားဆင္သူေတြအေနနဲ႔ Buddha FM မွာ အသင္း၀င္နိုင္ပါသည္။ အသင္း၀င္ၿပီးသူေတြအေနၿဖင့္ ၿမန္မာၿပည္တြင္း၌ ၾကည့္လို႔ရေသာ ဖလက္ဗီဒီယိုိဖိုင္းမ်ားကို တင္ေပးေစလိုပါသည္။ http://www.buddhafm.net/ နဲ႔ www.buddhafm.com ဆိုၿပီး ၀က္ဆိုက္လိပ္စာ ႏွစ္ခုရွိသည့္အနက္ www.buddhafm.com ကိုသာလွ်င္ ၿမန္မာၿပည္အတြက္ အသံုးၿပသြားမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara