အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ Michelle Obama မြမ္ဘုိင္း တကၠသိုလ္ လာမည္

(Photo: Moonbettery)


နို၀င္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ Michelle Obama ဟာ မြမ္ဘုိင္း တကၠသိုလ္ရဲ့ စာၾကည့္တိုက္ လာေရာက္ လည္ပတ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မြမ္ဘုိင္း တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ဟာ အိႏၵိယ နိုင္ငံမွာ သတ္တမ္းအရင့္ဆံုး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာၾကည့္တိုက္ကို ၁၈၅၇ မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၈၈၀ မွာ လုပ္ငန္းေတြလည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။
္ြမြမ္ဘုိင္းတကၠသိုလ္စာၾကည့္တုိက္မွာ Michelle Obama ဟာ အစိုးမဟုတ္တဲ့ MAD (Making A Difference)လို႔ အမည္တြင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းက လူငယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို အားေပးေဆြးေႏြးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္က သူပိုင္တယ္လို႔ မၾကားတၾကား ေၿပာဆိုေနတဲ့ အာဆမ္၊ မီဇိုရမ္၊ နာဂလင္း၊ မနိပူ စတဲ့သမိုင္းေတြကို စာၾကည့္တိုက္မွာ ေလ့လာေကာင္း ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ လို႔ လူေၿပာသူေၿပာ အရ သိရပါတယ္။
နို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာေတာ့ သမၼတ Obama ဟာ မြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႔ေပၚရွိ St Xvier College သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၀၀ေက်ာ္ကို မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔လည္း သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုးၿပီး နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတြ ေၿဖၾကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပမည့္ ၿမန္မာ့ေရြေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို ေၿပာဆိုေကာင္း ေၿပာဆိုနိုင္ပါတယ္။

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara