ေဆာင္းဦးလႈင္မွ Buddha FM ကို သီခ်င္းထုတ္လႊင့္ခြင့္ ၿပဳ


ဒီေန႔မနက္ ကိုေဆာင္းဦးလွဳိင္နဲ႔ စကားေၿပာၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔သီခ်င္းေတြ အားလံုးကုိ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ၿပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကိုေဆာင္းဦးလွိဳင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆည္ အေနနဲ႔ ကိုေဆာင္းဦးလႈိင္နဲ႔ ဆရာေတာ္ ေဆကိႏၵတို႔ကို permission ေတာင္းထားၿပီးၿဖစ္လို႔ ဆက္လက္ၿပီးက်န္တဲ့ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အဆိုေတာ္မ်ားကို copyright ၿဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆိုသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆို Buddha FM ဟာ copyright ႏွင့္ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္သြားေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara