မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ ဆု (Patriotic Award)

uary 1, 2012
မင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆုေပးမည္။ ဆုအမည္ကို" မ်ိဳးခ်စ္ ဂုဏ္ရည္ဆု" လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ဒီဆုကိုေတာ့ ၿပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ၿမန္မာတစ္ခ်ိဳ႔က ၿပည္သူလူထု႔ေကာင္းစားေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခြ်းေတြ ေပးဆပ္ေနၾကတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးကို ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆုေငြတန္ဘုိးကေတာ့ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ သို႔ မဟုတ္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထက္ၿဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးက လြတ္ေၿမာက္လာၾကတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေပမည့္ ဆုၿဖစ္တယ္။ ဆုေပးမည့္ ရက္အတိအက်ကို မၾကာမွီ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေၾကညာသြားပါမည္။

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara