မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ ဆု (Patriotic Award) ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္း
မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ဆု ဖြဲ႔စည္းပံု
Patriotic Award Committee:

အရွင္ေမတၱာစာရ (ၾသ၀ါဒါစရိယႏွင့္ နာယက)
ကို၀င္းေက်ာ္ ( အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
ကုိစီကုိစု (စည္းလံုးေရး ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ၿပန္ၾကားေရး)

အဖြဲ႔၀င္ေကာ္မတီမ်ား။ ။
၁ ကုိမင္းသက္ထြန္း
၂ ကုိနုိင္လင္း
၃ ကုိသက္ေဇာ္
၄ ကုိမင္းသန္ ့
၅ ကုိေဇာ္၀င္းထြဋ္
၆ ကုိစုိးမုိး
၇ ကုိတင္၀င္း 
၈ ကုိျမင့္လြင္
၉ ကုိသီဟ
၁၀ ကုိေက်ာ္ေဇာ
၁၁ ကုိနုိင္၀င္း
၁၂ ကုိသူရ
၁၃ မအားေဟြ
၁၄ ကုိေနလင္းထြန္း
၁၅ ကုိေစာနုိင္္၀င္း
၁၆ ကုိခင္ေမာင္ေအး
၁၇ မခ်ဴီသဲ
၁၈ ကုိဂ်ြန္ေစာ
၁၉ ကုိရန္ုိနုိင္
၂၀ သေကာ
၂၁ က်ုိးဂ်ဴီးဇက္ 
၂၂ ကုိ ေဌး၀င္း
၂၃ ကုိစုိးစုိ း
၂၄ ကုိေဇယ်ာေမာင္
၂၅ ကုိေအးလြင္ 
၂၆ ကုိျဖဴေလး
၂၇ မမီး
၂၈ ကုိဖုိးေက်ာ္

ဆုေရြးခ်ယ္ေရး စနစ္။ ။
မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ဆုကို မဲေပးစနစ္မဟုတ္ပဲ။ အဖြဲ႔၀င္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ဆံုးၿဖတ္သည္။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆုေပးမွာ မဟုတ္ပဲ။ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး အတြက္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႔လၿဖင့္ အသက္ေသြးေခြ်း ရင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ ၿဖစ္သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ဆု ကို မ်ိဳးခ်စ္ၿမန္မာမ်ားက ေပးအပ္သည့္ ဆု ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ မၾကာေသးခင္က အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေၿမာက္လာၾကသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆုေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးၿမင့္မည္ၿဖစ္သည္။ မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ဆု ကို ႏွစ္စဥ္ေပးသြားနုိင္ဖို႔အတြုက္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ေရာက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ဆုရွင္မ်ားကိုလည္း Buddha FM မွ ေၾကညာသြားမည္။

(ပံု)
အရွင္ေမတၱာစာရ

Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara