ကိုေက်ာ္သူမွ ေပးပို႔လာေသာ ပိုစ္တာကိုေက်ာ္သူမွေပးပို႔လုိက္ေသာ ပိုစ္တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးတဲ့ အေမရိကန္က ပန္းခ်ီမင္းေက်ာ္ခိုင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။ မနက္ၿဖန္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂ နာရီမွာ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို နာေရးကူညီမႈအသင္းရဲ့ ရံုးခ်ဳပ္မွာ ကိုေက်ာ္ႏွင့္ ကုိေဆာင္းဦးလႈိင္တို႔မွ ၾကီးမႈးက်င္းပေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara