မ်ိဳးခ်စ္ဂုဏ္ရည္ ဆု (Patriotic Award) ေပးအပ္ပြဲ ဓာတ္ပံုတစ္ခ်ိဳ႔


Filed Under: ,

About the Author

Ashin Mettacara